กำหนดรับบทคัดย่อและลงทะเบียน

ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียน

  • เปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

  • แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่  15 มิถุนายน 2561

  • ลงทะเบียนแต่เนิ่น (อัตราพิเศษ) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561

  • ลงทะเบียนปกติ (อัตราปกติ) ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน)

  • แจ้งกำหนดการประชุมเบื้องต้น วันที่ 16 มิถุนายน 2561

  • แจ้งกำหนดการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

  • วันจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 1: เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561